Tesco dla Szkół

OPIS PROJEKTU:

To program z najdłuższą tradycją i największymi osiągnięciami spośród inicjatyw wspierających polskie szkolnictwo. Posiada on innowacyjną formułę opartą na mechanizmach grywalizacji, a także wpisuje się w nowoczesną strategię CSR 2.0.

Za „Tesco dla Szkół” odpowiadamy nieprzerwanie od 2010 roku. Do naszych kompetencji należy koordynacja całego projektu, w tym: przygotowanie strategii z wykorzystaniem mechanizmów grywalizacji, nadzór nad przebiegiem konkursu, stworzenie strony internetowej oraz komunikacji wizualnej, prowadzenie biura konkursu, media relations oraz organizacja gal finałowych i dystrybucja nagród. Do tej pory edukowaliśmy uczniów podstawówek i gimnazjów, ich rodziców oraz nauczycieli w zakresie niemarnowania jedzenia, ekologii, zdrowego odżywiania. Co roku program angażuje kilkaset szkół z całej Polski, a także cieszy się pozytywnym odbiorem ze strony społeczeństwa. Dzięki swojej sile oddziaływania oraz efektom każda edycja Tesco dla Szkół wprowadza realną zmianę w sposobie myślenia uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

KLIENT:

Tesco Polska

REALIZACJA:

CSR

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania