Badanie „Polki same o sobie”

Unikalne know-how agencji stanowiące jeden z podstawowych elementów wielkiego sukcesu prowadzonych działań. „Nowy socjologiczny atlas kobiet”* pokazujący różnorodność Polek. Wynikiem badania jest najbardziej precyzyjna w naszej historii segmentacja psychograficzna konsumentek oparta na badaniach ilościowych i jakościowych. To źródło nowoczesnego myślenia o grupie docelowej – dzięki wiedzy na temat kobiet, ich potrzeb i pragnień, światopoglądu, zachowań konsumenckich, oczekiwań, motywacji i marzeń możliwe jest budowanie skutecznych kampanii oraz mapowanie dotychczasowych działań marki (nakładanie danych psychograficznych na dane pochodzące z badań marki i TGI).

Ważne autorytety i media opiniotwórcze doceniły jakość i znaczenie badania dla poznania motywacji i postaw współczesnych Polek.

*magazyn Polityka 7/2015

Badanie „Polki same o sobie”

Kobieta która robi zdjęcie

Unikalne know-how agencji stanowiące jeden z podstawowych elementów wielkiego sukcesu prowadzonych działań. „Nowy socjologiczny atlas kobiet”* pokazujący różnorodność Polek. Wynikiem badania jest najbardziej precyzyjna w naszej historii segmentacja psychograficzna konsumentek oparta na badaniach ilościowych i jakościowych. To źródło nowoczesnego myślenia o grupie docelowej – dzięki wiedzy na temat kobiet, ich potrzeb i pragnień, światopoglądu, zachowań konsumenckich, oczekiwań, motywacji i marzeń możliwe jest budowanie skutecznych kampanii oraz mapowanie dotychczasowych działań marki (nakładanie danych psychograficznych na dane pochodzące z badań marki i TGI).

Ważne autorytety i media opiniotwórcze doceniły jakość i znaczenie badania dla poznania motywacji i postaw współczesnych Polek.

*magazyn Polityka 7/2015

01.01.1970 - 01.01.1970
Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania