Wpis nie znaleziony

CSR od lat nie jest już postrzegany jako mniejszy lub większy projekt, ale stanowi integralną część strategii zrównoważonego rozwoju firm. Ważne, by rozpoczynając tego typu działania, dobrze zbadać potrzeby firmy i jej otoczenia, a potem wybrać takie obszary, w których firma i jej pracownicy mogą się rozwijać i przyczyniać do pozytywnych zmian, np. na rzecz środowiska, czy społeczności lokalnych. 

Zagadnienia, które będziemy omawiać podczas szkolenia: 

 • Od czego zacząć przygotowanie strategii i planu działań CSR,
 • Jaki ma być cel programu CSR, kogo w nim uwzględnić, a kogo zaangażować,
 • Jak znaleźć taki obszar działań, który będzie spójny ze strategią biznesową firmy i pozwoli wykorzystać istniejące zasoby,
 • Czy do realizacji działań CSR potrzebna jest współpraca z organizacją pozarządową (fundacją, stowarzyszeniem, inną instytucją pożytku publicznego),
 • Jak wykorzystać wdrożone już dobre praktyki, by umacniać pozytywny wizerunek firmy, słowem: jak się nimi pochwalić i zakomunikować interesariuszom,
 • Raportowanie CSR – jak przygotować raport i wykorzystać  w komunikacji wizerunkowej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy usystematyzują swoją dotychczasową wiedzę na temat działań CSR,
 • Będą potrafili wskazać obszary, które trzeba przeanalizować w firmie przed zaplanowaniem i wdrożeniem działań CSR,
 • Poznają najnowsze trendy w strategiach CSR firm z branży (case studies),
 • Dowiedzą się, jak wypromować działania CSR prowadzone w firmie i wykorzystać je w komunikacji z interesariuszami firmy,
 • Zdobędą też wiedzę z zakresu raportowania CSR – jakie są modele raportów i wymogi związane z dyrektywami Unii Europejskiej.

Czas trwania szkolenia i logistyka

 • Szkolenie zamknięte, dopasowane programem do potrzeb klienta,
 • Jednodniowe, z wykorzystaniem takich metod jak: burza mózgów, analiza studium przypadków, dyskusja, praca w grupach,
 • Organizacja szkolenia w siedzibie firmy lub wynajęcie sali poza firmą z zapleczem cateringowym i potrzebnym sprzętem (projektor/plazma, flipchart).

Działania CSR

dzialania_csr_miniatura

CSR od lat nie jest już postrzegany jako mniejszy lub większy projekt, ale stanowi integralną część strategii zrównoważonego rozwoju firm. Ważne, by rozpoczynając tego typu działania, dobrze zbadać potrzeby firmy i jej otoczenia, a potem wybrać takie obszary, w których firma i jej pracownicy mogą się rozwijać i przyczyniać do pozytywnych zmian, np. na rzecz środowiska, czy społeczności lokalnych. 

Zagadnienia, które będziemy omawiać podczas szkolenia: 

 • Od czego zacząć przygotowanie strategii i planu działań CSR,
 • Jaki ma być cel programu CSR, kogo w nim uwzględnić, a kogo zaangażować,
 • Jak znaleźć taki obszar działań, który będzie spójny ze strategią biznesową firmy i pozwoli wykorzystać istniejące zasoby,
 • Czy do realizacji działań CSR potrzebna jest współpraca z organizacją pozarządową (fundacją, stowarzyszeniem, inną instytucją pożytku publicznego),
 • Jak wykorzystać wdrożone już dobre praktyki, by umacniać pozytywny wizerunek firmy, słowem: jak się nimi pochwalić i zakomunikować interesariuszom,
 • Raportowanie CSR – jak przygotować raport i wykorzystać  w komunikacji wizerunkowej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy usystematyzują swoją dotychczasową wiedzę na temat działań CSR,
 • Będą potrafili wskazać obszary, które trzeba przeanalizować w firmie przed zaplanowaniem i wdrożeniem działań CSR,
 • Poznają najnowsze trendy w strategiach CSR firm z branży (case studies),
 • Dowiedzą się, jak wypromować działania CSR prowadzone w firmie i wykorzystać je w komunikacji z interesariuszami firmy,
 • Zdobędą też wiedzę z zakresu raportowania CSR – jakie są modele raportów i wymogi związane z dyrektywami Unii Europejskiej.

Czas trwania szkolenia i logistyka

 • Szkolenie zamknięte, dopasowane programem do potrzeb klienta,
 • Jednodniowe, z wykorzystaniem takich metod jak: burza mózgów, analiza studium przypadków, dyskusja, praca w grupach,
 • Organizacja szkolenia w siedzibie firmy lub wynajęcie sali poza firmą z zapleczem cateringowym i potrzebnym sprzętem (projektor/plazma, flipchart).
01.01.1970 - 01.01.1970
Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania