Wpis nie znaleziony

Budowanie opartych na zaufaniu i zrozumieniu relacji z interesariuszami firmy/organizacji jest kluczowe dla jej długoterminowego funkcjonowania na rynku. Często to od nich zależy sukces firmy, ale mogą się też przyczynić do jej poważnych problemów.

Podczas szkolenia wspólnie pracujemy nad następującymi zagadnieniami: 

 • Otoczenie biznesowe i społeczne firmy – przeanalizujemy dotychczasowych klientów i partnerów firmy oraz instytucje i organizacje, od których jej funkcjonowanie zależy,
 • Na podstawie wytyczonych przez firmę celów biznesowych zastanowimy się kto spoza firmy na wpływ na ich osiągnięcie, także w kontekście ustawodawcy i decydentów,
 • Sukces rynkowy firmy zależy od jakości relacji biznesowych – kto jest za nie odpowiedzialny w firmie, jak są prowadzone (standardy, procedury, środki i zasoby etc.),
 • Jak mierzyć efektywność relacji z interesariuszami i na czym opierać wskaźniki efektywności,
 • Czynniki blokujące zarządzanie relacjami z interesariuszami: presja czasu, brak budżetu, inne wewnętrzne uwarunkowania.

Podczas szkolenia w kreatywny sposób dyskutujemy o interesujących uczestników zagadnieniach, korzystamy ze sprawdzonych modeli i narzędzi, które będą mogli wdrożyć w swojej firmie. 

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu prowadzenia skutecznych i mogących przynieść firmie/organizacji korzyści relacji z interesariuszami,
 • Zapoznają się z przykładami firm, które od lat prowadzą efektywne relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi – pokażemy ich efekty i drogę, jak do nich doszły,
 • Otrzymają przydatne narzędzia, które pomogą im mapować interesariuszy i oceniać efektywność współpracy z nimi,
 • Dowiedzą się i będą mogli przedyskutować sposoby radzenia sobie z przeszkodami w budowaniu pozytywnych i długofalowych relacji z interesariuszami.

Czas trwania szkolenia i logistyka

 • szkolenie zamknięte, dopasowane programem do potrzeb klienta,
 • jednodniowe, z wykorzystaniem takich metod jak: burza mózgów, analiza studium przypadków, dyskusja, praca w grupach,
 • organizacja szkolenia w siedzibie firmy lub wynajęcie sali poza firmą z zapleczem cateringowym i potrzebnym sprzętem (projektor/plazma, flipchart).

Mapowanie interesariuszy

mapowanie_interesariuszy_miniatura

Budowanie opartych na zaufaniu i zrozumieniu relacji z interesariuszami firmy/organizacji jest kluczowe dla jej długoterminowego funkcjonowania na rynku. Często to od nich zależy sukces firmy, ale mogą się też przyczynić do jej poważnych problemów.

Podczas szkolenia wspólnie pracujemy nad następującymi zagadnieniami: 

 • Otoczenie biznesowe i społeczne firmy – przeanalizujemy dotychczasowych klientów i partnerów firmy oraz instytucje i organizacje, od których jej funkcjonowanie zależy,
 • Na podstawie wytyczonych przez firmę celów biznesowych zastanowimy się kto spoza firmy na wpływ na ich osiągnięcie, także w kontekście ustawodawcy i decydentów,
 • Sukces rynkowy firmy zależy od jakości relacji biznesowych – kto jest za nie odpowiedzialny w firmie, jak są prowadzone (standardy, procedury, środki i zasoby etc.),
 • Jak mierzyć efektywność relacji z interesariuszami i na czym opierać wskaźniki efektywności,
 • Czynniki blokujące zarządzanie relacjami z interesariuszami: presja czasu, brak budżetu, inne wewnętrzne uwarunkowania.

Podczas szkolenia w kreatywny sposób dyskutujemy o interesujących uczestników zagadnieniach, korzystamy ze sprawdzonych modeli i narzędzi, które będą mogli wdrożyć w swojej firmie. 

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu prowadzenia skutecznych i mogących przynieść firmie/organizacji korzyści relacji z interesariuszami,
 • Zapoznają się z przykładami firm, które od lat prowadzą efektywne relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi – pokażemy ich efekty i drogę, jak do nich doszły,
 • Otrzymają przydatne narzędzia, które pomogą im mapować interesariuszy i oceniać efektywność współpracy z nimi,
 • Dowiedzą się i będą mogli przedyskutować sposoby radzenia sobie z przeszkodami w budowaniu pozytywnych i długofalowych relacji z interesariuszami.

Czas trwania szkolenia i logistyka

 • szkolenie zamknięte, dopasowane programem do potrzeb klienta,
 • jednodniowe, z wykorzystaniem takich metod jak: burza mózgów, analiza studium przypadków, dyskusja, praca w grupach,
 • organizacja szkolenia w siedzibie firmy lub wynajęcie sali poza firmą z zapleczem cateringowym i potrzebnym sprzętem (projektor/plazma, flipchart).
01.01.1970 - 01.01.1970
Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania