Wpis nie znaleziony

Zasady zarządzania projektami w działaniach Public Relations są o tyle ważne, że nie powinno się ich traktować oddzielnie, ale jako część całej strategii komunikacji. Tylko wtedy umiejętne zarządzanie nimi przełoży się na długofalowy efekt.

Tematyka szkolenia:

 • Często pojawia się dylemat: dopasowywać koncepcję projektu do budżetu, czy uda się znaleźć wystarczający budżet, aby zrealizować koncepcję? Podczas szkolenia będziemy analizować pomysły na projekty PR i szukać dla nich biznesowego uzasadnienia,
 • Za powodzeniem projektu stoi wiele czynników, jeden z nich to zespół, który będzie go realizować; podyskutujemy o rolach, jakie w projektach PR pełnią: ich sponsorzy, liderzy, sam zespół projektowy oraz interesariusze,
 • Wiadomo, że projekt PR musi służyć jakiemuś celowi – jak go wytyczyć, nie spuszczać z oka i finalnie jak go wykorzystać jako wskaźnik do oceny efektywności projektu – to kolejne zagadnienia, które poruszymy na szkoleniu,
 • Będzie też możliwość przećwiczenia planowania projektowego – ustalimy zadania, opracujemy harmonogram i budżet oraz poszukamy zasobów ludzkich, które zrealizują projekt,
 • Przedyskutujemy też ewentualne ryzyka w projekcie i zastanowimy się, jak im przeciwdziałać,
 • Szkolenie zamkniemy pracą nad wdrożeniem symulowanego projektu PR, jego  monitorowaniem, raportowaniem i ewaluacją.

Korzyści ze szkolenia

 • Uczestnicy dowiedzą się, z jakich elementów składa się proces zarządzania projektem PR,
 • Będą potrafili przeanalizować pomysł na projekt i ustalić jego cel, by uzasadnić potrzebny na jego realizację budżet,
 • Na praktycznych przykładach będą mogli przejść przez cały proces projektowy, by utrwalić sobie jego kluczowe elementy,
 • Zmierzą się też z ryzykami, które towarzyszą projektom i przećwiczą radzenie sobie z nimi,
 • Otrzymają też narzędzia do monitorowania powodzenia projektu i do jego ewaluacji, które będą mogli przetestować i zastosować na własne potrzeby.

Czas trwania szkolenia i logistyka

 • Szkolenie zamknięte, dopasowane programem do potrzeb klienta,
 • Jednodniowe, z wykorzystaniem takich metod jak: burza mózgów, analiza studium przypadków, dyskusja, praca w grupach,
 • Organizacja szkolenia w siedzibie firmy lub wynajęcie sali poza firmą z zapleczem cateringowym i potrzebnym sprzętem (projektor/plazma, flipchart),
 • Na życzenie – organizacja kilkugodzinnego warsztatu z budżetowania projektów PR.

Zarządzanie budżetem projektów PR

Jako uzupełnienie do szkolenia z zarządzania projektami PR polecamy 3-4 godzinny warsztat z zarządzania budżetem projektów PR. Obejmuje on takie zagadnienia jak:

 • Najczęściej budżetowane projekty PR – przegląd studium przypadków i projektów typowych dla danej firmy/organizacji do zabudżetowania,
 • Jak opracować budżet projektu PR – potrzebne informacje, przegląd ofert, negocjacje, finansowanie,
 • Zarządzanie budżetem – od zatwierdzenia, przez realizację, po podsumowanie,
 • Wskaźniki efektywności budżetowej w PR,
 • Przykłady budżetów – gotowe do zaadoptowania przez uczestników szkolenia,
 • Warsztat z budżetowania wybranego projektu PR.

Zarządzanie projektem Public Relations

zarzadzanie_projektem_public_relations_miniatura

Zasady zarządzania projektami w działaniach Public Relations są o tyle ważne, że nie powinno się ich traktować oddzielnie, ale jako część całej strategii komunikacji. Tylko wtedy umiejętne zarządzanie nimi przełoży się na długofalowy efekt.

Tematyka szkolenia:

 • Często pojawia się dylemat: dopasowywać koncepcję projektu do budżetu, czy uda się znaleźć wystarczający budżet, aby zrealizować koncepcję? Podczas szkolenia będziemy analizować pomysły na projekty PR i szukać dla nich biznesowego uzasadnienia,
 • Za powodzeniem projektu stoi wiele czynników, jeden z nich to zespół, który będzie go realizować; podyskutujemy o rolach, jakie w projektach PR pełnią: ich sponsorzy, liderzy, sam zespół projektowy oraz interesariusze,
 • Wiadomo, że projekt PR musi służyć jakiemuś celowi – jak go wytyczyć, nie spuszczać z oka i finalnie jak go wykorzystać jako wskaźnik do oceny efektywności projektu – to kolejne zagadnienia, które poruszymy na szkoleniu,
 • Będzie też możliwość przećwiczenia planowania projektowego – ustalimy zadania, opracujemy harmonogram i budżet oraz poszukamy zasobów ludzkich, które zrealizują projekt,
 • Przedyskutujemy też ewentualne ryzyka w projekcie i zastanowimy się, jak im przeciwdziałać,
 • Szkolenie zamkniemy pracą nad wdrożeniem symulowanego projektu PR, jego  monitorowaniem, raportowaniem i ewaluacją.

Korzyści ze szkolenia

 • Uczestnicy dowiedzą się, z jakich elementów składa się proces zarządzania projektem PR,
 • Będą potrafili przeanalizować pomysł na projekt i ustalić jego cel, by uzasadnić potrzebny na jego realizację budżet,
 • Na praktycznych przykładach będą mogli przejść przez cały proces projektowy, by utrwalić sobie jego kluczowe elementy,
 • Zmierzą się też z ryzykami, które towarzyszą projektom i przećwiczą radzenie sobie z nimi,
 • Otrzymają też narzędzia do monitorowania powodzenia projektu i do jego ewaluacji, które będą mogli przetestować i zastosować na własne potrzeby.

Czas trwania szkolenia i logistyka

 • Szkolenie zamknięte, dopasowane programem do potrzeb klienta,
 • Jednodniowe, z wykorzystaniem takich metod jak: burza mózgów, analiza studium przypadków, dyskusja, praca w grupach,
 • Organizacja szkolenia w siedzibie firmy lub wynajęcie sali poza firmą z zapleczem cateringowym i potrzebnym sprzętem (projektor/plazma, flipchart),
 • Na życzenie – organizacja kilkugodzinnego warsztatu z budżetowania projektów PR.

Zarządzanie budżetem projektów PR

Jako uzupełnienie do szkolenia z zarządzania projektami PR polecamy 3-4 godzinny warsztat z zarządzania budżetem projektów PR. Obejmuje on takie zagadnienia jak:

 • Najczęściej budżetowane projekty PR – przegląd studium przypadków i projektów typowych dla danej firmy/organizacji do zabudżetowania,
 • Jak opracować budżet projektu PR – potrzebne informacje, przegląd ofert, negocjacje, finansowanie,
 • Zarządzanie budżetem – od zatwierdzenia, przez realizację, po podsumowanie,
 • Wskaźniki efektywności budżetowej w PR,
 • Przykłady budżetów – gotowe do zaadoptowania przez uczestników szkolenia,
 • Warsztat z budżetowania wybranego projektu PR.
01.01.1970 - 01.01.1970
Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania