MARKETING 360°

Marketing ma sens tylko wtedy, kiedy jest skuteczny, a taki będzie jedynie ten, oparty na strategii wyrastającej ze znajomości rynku. Wytyczony cel osiąga się precyzją, spójnością, kreatywnością i konsekwencją działania. To oferujemy. Unikalne know-how dotyczące psychografii konsumentów przekładamy na język potrzeb (także tych nieuświadomionych) grup docelowych. Tworzymy i realizujemy strategie pozwalające na szeroko zasięgowe dotarcie. Trzymamy rękę na pulsie. Wiemy co działa najlepiej na jaką grupę, dostosowujemy działania do szybko zmieniającego się rynku – także w środowisku międzynarodowym. Unit Garden of Words Marketing odpowiada za kompleksową realizację kampanii marketingowych w oparciu o narzędzia takie, jak content marketing, social media, ATL, BTL, POSM, nowe narzędzia wspierające sprzedaż i inne.

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania