Komunikacja kryzysowa

Zdecydowana większość polskich firm nie ma planów zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Dlatego czasem drobne negatywne zdarzenie dotyczące ich firmy czy marki, które pojawi się w mediach, przeradza się w poważny problem godzący w reputację, a w skrajnych przypadkach także w wyniki finansowe.

Sytuacje kryzysowe mogą przydarzyć się każdej firmie, bez względu na wielkość i profil prowadzonej działalności. Dobrze jest być na nie przygotowanym.

Tematyka szkolenia

 • Czasem warto zadać sobie pytanie, czy to już kryzys, czy jeszcze sytuacja trudna – na szkoleniu wyjaśnimy co jest, a co nie jest sytuacją kryzysową i wspólnie przeanalizujemy „słynne kryzysy” z kraju i ze świata,
 • Weźmiemy pod lupę Waszą firmę/organizację i zastanowimy się, jakie obszary kryzysowe mogą jej dotyczyć – wylistujemy je, aby dalej pracować nad tymi najbardziej prawdopodobnymi,
 • Przejdziemy krok po kroku przez kryzys, czyli wspólnie nim zarządzimy – ustalimy strategię działania, przedyskutujemy możliwe scenariusze zdarzeń, ustalimy skład sztabu kryzysowego i wyznaczymy rzecznika; na koniec podsumujemy efektywność obranej strategii, czyli czy udało nam się z kryzysu wyjść z twarzą,
 • Z mediami w kryzysie – to kolejne ważne zagadnienie, bo to dzięki nim, czy raczej przez nie, Wasza firma może stać się nagle „popularna”; podpowiemy jak komunikować się z mediami i interesariuszami – co mówić, jak i kiedy,
 • Oddzielnym tematem będzie monitorowanie i opanowanie kryzysu w mediach społecznościowych – to siła, której nie sposób nie doceniać!

Korzyści ze szkolenia kryzysowego

 • Uczestnicy poszerzą swoje możliwości w ocenie, czy mają już do czynienia z sytuacją kryzysową,
 • Uświadomią sobie mocne i słabe ogniwa w swojej firmie/organizacji w kontekście zapobiegania potencjalnym kryzysom,
 • Dowiedzą się, z jakich faz składa się zarządzanie kryzysem, by na tej podstawie umieć podjąć decyzję co do strategii działania, opracować scenariusze rozwoju sytuacji kryzysowej i wdrożyć ustalony plan komunikacji,
 • Poznają i przećwiczą techniki komunikacji w kryzysie z mediami i interesariuszami, aby wiedzieć co, jak i kiedy komunikować,
 • Poznają też mechanizmy, jakie rządzą kryzysami w mediach społecznościowych po to, aby umieć je monitorować i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się negatywnych informacji.

Czas trwania szkolenia i logistyka

 • Szkolenie zamknięte, dopasowane programem do potrzeb klienta,
 • Jednodniowe, z wykorzystaniem takich metod jak: burza mózgów, analiza studium przypadków, dyskusja, praca w grupach,
 • Organizacja szkolenia w siedzibie firmy lub wynajęcie sali poza firmą z zapleczem cateringowym i potrzebnym sprzętem (projektor/plazma, flipchart),
 • Na życzenie – organizacja jednodniowej symulacji sytuacji kryzysowej w miejscu wskazanym przez Klienta.

Symulacja sytuacji kryzysowej

Uzupełnieniem szkolenia, a jednocześnie sprawdzeniem wiedzy uczestników, może być zorganizowanie symulacji sytuacji kryzysowej w biurze, fabryce, magazynie, czy innym miejscu zagrożonym kryzysem, wskazanym przez Klienta. Symulacja przebiega w kilku etapach:WWspólnie ustalamy grupę osób, która ma wziąć udział w symulacji – np. członkowie sztabu kryzysowego, rzecznik, prezes firmy, itd.

 • Przygotowujemy jak najbardziej prawdopodobny scenariusz kryzysu – z podziałem na role i ustaleniem stopnia zaangażowania uczestników,
 • Przeprowadzamy symulację w oznaczonym dniu i czasie – po stronie Garden of Words uczestniczy zawsze kilka osób, część z nich odgrywa role animatorów, część neutralizuje wywołane sytuacje, aby nie dopuścić do ew. niepokojów czy spekulacji ze strony niewtajemniczonych w cały plan, a zaangażowanych w symulację pracowników,
 • Wyznaczeni przez nas obserwatorzy monitorują całą sytuację – na podstawie ich obserwacji powstanie raport po symulacji z rekomendacjami obszarów do poprawy (jeśli takowe się pojawią),
 • Wyraźne zamknięcie symulacji – ogłoszenie zakończenia działań.
Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania