KONTAKT

 • tel. +48 799 010 745

 • biuro@gardenofwords.pl

WYZWANIE

 • Budowanie świadomości programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury” i jego roli w edukacji ekologicznej dzieci z klas I-III wśród nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, rodziców dzieci z klas I-III, samorządów lokalnych, kuratoriów oświaty, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także mediów.
 • Rekrutacja do programu i zachęcenie do udziału w konkursie kreatywnym jak największej liczby szkół i klas w warunkach dużej konkurencji w zakresie programów edukacyjnych dla szkół.
 • Wyróżnienie programu Velvet na tle konkurencji dzięki merytorycznym, w pełnie zgodnym z podstawą programową i bezpłatnym scenariuszom eko lekcji.
 • Budowanie wizerunku marki Velvet CARE jako firmy odpowiedzialnej społecznie oraz świadomości znaku Save Nature, symbolizującego pięć obszarów troski o środowisko marki, zgodnie ze strategią Eco Agenda 2025.
 • Budowanie pozytywnych relacji marki Velvet ze środowiskiem szkolnym, zwłaszcza w powiatach olkuskim i zawierciańskim.
 • Wsparcie edukacji ekologicznej na etapie wczesnoszkolnym i pomoc szkołom w stawaniu się miejscami bardziej przyjaznymi dla środowiska.

REALIZACJA:

 • Opracowanie koncepcji i założeń programu oraz regulaminu konkursów dla szkół i klas.
 • Uruchomienie strony www programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury” wraz ze stworzeniem treści i wyborem zdjęć na stronę.
 • Pozyskiwanie patronatów dla programu instytucji państwowych oraz samorządowych, a także oświatowych (kuratoria oświaty).
 • Bezpośrednie kontakty ze szkołami – mailingi, telefony w celu rekrutacji do programu oraz pomaganiu szkołom w przesyłaniu zgłoszeń konkursowych.
 • Przygotowanie gotowych materiałów dla szkół do komunikacji programu w różnych kanałach komunikacji (stron www, kanały w mediach społecznościowych, tablice ogłoszeń w szkołach).
 • Mailingi do urzędów gmin, prezentujące program oraz zawierające prośbę o zachęcania szkół do udziału w programie.
 • Komunikacja programu do mediów ogólnopolskich, specjalistycznych i lokalnych.
 • Reklama programu na portalach Librus Szkoła i Librus Rodzina.

EFEKTY:

 • Realizacja dwóch edycji programu w latach od 2020 do 2022 (w toku realizacja trzeciej edycji).
 • Dotarcie z informacją o programie „Velvet. Piątka dla Natury” do wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce w ramach dwóch edycji ogólnopolskich.
 • Pozyskanie łącznie 15 patronów w I. ogólnopolskiej edycji w tym Honorowego Patronatu Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz 13 patronów w II. edycji ogólnopolskiej.
 • Zaangażowanie patronów, gmin, mediów oraz lokalnych społeczności w działania związane z programem.
 • Udział aż 40% szkół z powiatów olkuskiego i zawierciańskiego w edycji regionalnej.
 • Udział ponad 1300 szkół z całej Polski w I. edycji ogólnopolskiej.