KONTAKT

  • tel. +48 799 010 745

  • biuro@gardenofwords.pl

WYZWANIE:

  • Zachęcenie lokalnych społeczności do podejmowania realnych działań poprawiających warunki życia pszczołowatych w Polsce, poprzez tworzenie „Miejsc Przyjaznych Pszczołom”.
  • Edukacja społeczeństwa w zakresie bioróżnorodności.
  • Dotarcie do zróżnicowanej grupy docelowej, posiadającej różne motywacje do podjęcia działań – lokalne społeczności, uczniowie i ich rodzice, nauczycie, dziennikarze, konsumenci, placówki przyrodnicze. 

REALIZACJA:

4 edycje programu edukacyjnego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Działania wiązały się z  przygotowaniem koncepcji i strategii, organizacją oraz koordynacją eventów odbywających się w całej Polsce, prowadzeniem biura prasowego, celebrity relations, organizacją warsztatów dla dziennikarzy, dystrybucją materiałów edukacyjnych, angażowaniem placówek oświatowych i przyrodniczych. 

EFEKTY:

  • Wielki Dzień Pszczół na stałe wpisał się w kalendarz ekologicznych świąt – do akcji włączyło się blisko 100 000 osób (wynik z 4 edycji akcji).
  • 2700 zaangażowanych placówek edukacyjnych z całej Polski.
  • 1800 założonych Miejsc Przyjaznych Pszczołom (podczas VI edycji programu).
  • 120 aktywnych Ambasadorów Pszczół.