KONTAKT

 • tel. +48 22 829 85 78

 • office@gardenofwords.eu

Zakres szkolenia:

 • sytuacje trudne a kryzysowe – analiza „słynnych kryzysów” z kraju i ze świata;
 • mapping potencjalnych obszarów kryzysowych – kluczowe dla danej firmy i organizacji;
 • instrukcja działania krok po kroku w kryzysie – strategia działania, możliwe scenariusze zdarzeń, sztab kryzysowy, podsumowanie, czyli jak wyciągnąć wnioski z kryzysu;
 • komunikacja kryzysowa z różnymi interesariuszami;
 • monitorowanie kryzysu.

Co zyskujesz?

 • umiejętność właściwego definiowania sytuacji kryzysowej i tym samym właściwego reagowania w niej;
 • mapping potencjalnych zagrożeń dot. firmy i organizacji;
 • umiejętność tworzenia manuala kryzysowego i procedur pozwalających na właściwe zarządzania kryzysem;
 • techniki komunikacji w kryzysach;
 • wiedzę o narzędziach do monitorowania i ewaluacji kryzysów.

Formuła szkolenia

 • szkolenie zamknięte, dopasowane programem do potrzeb klienta;
 • warsztatowy charakter szkolenia: burza mózgów, analiza studium przypadków, dyskusja, praca w grupach;
 • organizacja szkolenia w siedzibie firmy lub wynajęcie sali z odpowiednim zapleczem poza firmą;
 • na życzenie – organizacja jednodniowej symulacji sytuacji kryzysowej w miejscu wskazanym przez Klienta.

Symulacja sytuacji kryzysowej

Warsztat z symulacji sytuacji kryzysowej w biurze, fabryce, magazynie lub innym miejscu zagrożonym kryzysem, wskazanym przez klienta.

Symulacja przebiega w kilku etapach, pozwalając na przećwiczenie wszystkich wariantów i etapów sytuacji kryzysowej. Wspólnie powołujemy potencjalny sztab kryzysowy.  Przygotowujemy jak najbardziej prawdopodobny scenariusz kryzysu – z podziałem na role i ustaleniem stopnia zaangażowania uczestników:

 • przeprowadzamy symulację w oznaczonym dniu i czasie; ze strony Garden of Words uczestniczy zawsze kilku przedstawicieli - część z nich odgrywa role animatorów, część neutralizuje wywołane sytuacje, aby nie dopuścić do ew. niepokojów czy spekulacji ze strony niewtajemniczonych w cały plan, a zaangażowanych w symulację pracowników;
 • wyznaczeni przez nas obserwatorzy monitorują całą sytuację – na podstawie ich obserwacji powstanie raport po symulacji z rekomendacjami obszarów do poprawy (jeśli takowe się pojawią).